SUXYS CONNECT® Açılış prosesinin sonu

Əsas səhifə / SUXYS CONNECT® Açılış prosesinin sonu
SUXYS CONNECT®-i açmaq üçün sorğunuza görə təşəkkür edirik, proses indi təsdiqlənmə mərhələsindədir. Siz bir neçə gündən sonra SUXYS CONNECT® cihazınızın qoşulma elementləri ilə aktivləşdirmə linkini alacaqsınız.


SUXYS CONNECT®-i açmaq üçün sorğunuza görə təşəkkür edirik, proses indi təsdiqlənmə mərhələsindədir. Bir neçə gündən sonra siz SUXYS CONNECT®-ə qoşulma elementləri ilə SUXYS CONNECT® üçün aktivləşdirmə linkini alacaqsınız.


شكرًا لك على طلبك لفتح SUXYS CONNECT®, العملية الآن قيد التحقق. SUXYS CONNECT® şirkətindən istifadə edə bilərsiniz.


SUXYS CONNECT®-in təsdiqlənməsi üçün tələb oluna bilər. Bütün hallarda, SUXYS CONNECT® ilə əlaqə elementlərini SUXYS CONNECT® ilə aktivləşdirin.


Əvvəlcədən SUXYS CONNECT® ilə zənginləşdirilməlidir, prosessor və ya əməliyyat zamanı. SUXYS CONNECT® və SUXYS CONNECT® ilə əlaqəli elementlər ilə əlaqə yaradır.


SUXYS CONNECT® 를 열 도록 요청 해 주셔서 감사 합니다. 프로세스 는 현재 검증 중 입니다. 며칠 후 SUXYS CONNECT® 에 대한 연결 요소 가 있는 SUXYS CONNECT® 의 활성화 링크 를 방니게


感谢 您 提出 打开 SUXYSCONNECT® 的 请求, 该 过程 现在 正在 验证 中. 几天 后, 您 将 收到 SUXYSCONNECT® 的 激活 链接 以及 SUXYSCONNECT® 的 连接 元件.


SUXYSCONNECT® を 開 く よ う に リ ク エ ス ト し て い た だ き あ り が と う ご ざ い ま す. プ ロ セ ス は 現在 検 証 中 で す. 数 日 以内 に, SUXYSCONNECT® への 接 続 要素 を 含 む SUXYSCONNECT® の ア ク テ ィ ベ ー シ ョ ン リ ン ク が .

X